Khoa Toán - Tin học nhận đơn đăng ký xét tuyển bổ sung vào Chương trình Cử nhân Tài năng (CNTN) ngành Toán học cho Học kì 1 Năm học 2020-2021. Việc xét tuyển bổ sung dùng Quy định về việc tuyển chọn sinh viên vào Chương trình CNTN của Trường ban hành theo Quyết định số 1804B/QĐ-KHTN ngày 07 tháng 11 năm 2019.

Điều kiện xét tuyển:

  • Sinh viên Khóa 2018 hoặc Khóa 2019.

  • Điểm trung bình học tập các học phần từ đầu khóa học đến nay (kể cả các học phần trong học kì 2 năm học 2019-2020) từ 7,0 trở lên.

  • Không vi phạm quy chế, quy định của Trường.

  • Tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội (nếu có).

  • Các hoạt động, kết quả học thuật (nếu có).

Sinh viên gửi đơn đăng ký theo mẫu, bảng điểm, và các tài liệu thuyết minh các hoạt động nếu có (không cần bản gốc) về Văn phòng Khoa Toán - Tin học (Phòng F08, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5), trực tiếp, qua đường bưu điện, hoặc qua email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) từ ngày 30/9/2020 đến 11g30 ngày 5/10/2020 (theo thời điểm nhận đơn).