Nhân dịp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Toán - Tin học tổ chức các hoạt động họp mặt vào chiều ngày Thứ bảy 19/11/2022, Bộ môn Giải tích kính mời những người về dự các hoạt động trên mà đã từng học tập và làm việc ở Bộ môn Giải tích về thăm Bộ môn, cùng trò chuyện với các thầy cô hiện nay của Bộ môn, trong khoảng thời gian từ 16g30 tới 17g ngày 19/11, ở Phòng Bộ môn Giải tích, E201 cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Bộ môn Giải tích: xem tại đây