Trong khuôn khổ phối hợp với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Khoa Toán – Tin học, Đại học Khoa học Tự Nhiên TP.HCM, ĐHQG-HCM tổ chức buổi Bài Giảng Đại Chúng dành cho học sinh yêu mến toán học tại trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh.

  • Thời gian: 14g00 chiều thứ sáu ngày 11/11/2022.
  • Địa điểm: Hội trường Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh. 

Nội dung:

  1. Bài giảng “Giới thiệu về toán học ứng dụng và một số ví dụ cụ thể”: Bài giảng giới thiệu về lĩnh vực ứng dụng của toán học, là những nội dung toán học được sử dụng cho các ngành khoa học khác (như vật lý, sinh học, môi trường, xây dựng…). Bài giảng trình bày ba vấn đề chính. Trước hết là giới thiệu về mặt ứng dụng của toán học (trong sự so sánh với toán thuần túy). Kế đến là giải thích quá trình thực hiện việc giải quyết một bài toán ứng dụng cùng một vài ví dụ cụ thể. Cuối cùng là trình bày một số kết quả đã thực hiện được đối với các bài toán thực tiễn.  Người trình bày: TS. Vũ Đỗ Huy Cường.
  2. Bài giảng “Ứng dụng của Xác suất - Thống kê trong Y, Sinh học”: Xác suất - Thống kê là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng ngẫu nhiên và phân tích dữ liệu. Trong bài giảng này, học sinh sẽ tìm hiểu một số khái niệm, minh họa về xác suất - thống kê và những ứng dụng rất thú vị của nó trong lĩnh vực y, sinh học chẳng hạn như ứng dụng của xác suất trong việc chuẩn đoán bệnh, sử dụng thống kê để xây dựng các mô hình máy học và AI để chẩn đoán và dự đoán bệnh tật. Người trình bày: TS. Hoàng Văn Hà.

Trân trọng mời các em học sinh và những bạn yêu thích toán học đến tham dự.