Bài giảng

Giới thiệu về lý thuyết nhóm hình học, theo Gromov

của Thomas Koberda

Thứ hai và Thứ ba, 8 và 9 tháng 8 2022, Phòng F207, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ Quận 5

Thomas Koberda, Associate Professor of Mathematics, University of Virginia

https://sites.google.com/view/koberdat

Bên cạnh bài giảng, GS. Koberda sẽ trò chuyện với các sinh viên và cựu sinh viên quan tâm việc xin học sau đại học ngành Toán ở Mỹ.

GS. Koberda nói và viết được tiếng Việt, nhưng phần toán chủ yếu sẽ nói bằng tiếng Anh.

Tổ chức: Huỳnh Quang Vũ

Chương trình

Thứ hai 8/8:

  • 9g-10g: Bài giảng Giới thiệu về lý thuyết nhóm hình học, theo Gromov

  • 10g30-12g: Nói chuyện với sinh viên về việc học và cách xin học tiến sĩ ngành toán ở Mỹ. Buổi này mở cho tất cả các sinh viên nào quan tâm.

  • 13g30-16g: Sinh viên/cựu sinh viên nào đăng kí sẽ tự giới thiệu và trình bày trong khoảng 10 - 15 phút một đề tài mình đã hoặc đang nghiên cứu, qua đó mỗi có thể nhận được nhận xét và gợi ý riêng cho việc học tập tiếp theo, tổng thời gian khoảng 30 phút cho mỗi người. Các sinh viên/cựu sinh viên không đăng kí trình bày thì có thể dự thính.

Thứ ba 9/8:

  • 9g-10g: Bài giảng Giới thiệu về lý thuyết nhóm hình học, theo Gromov

Đăng kí