Tháng 10 và 11 năm 2021, đội sinh viên gồm Nguyễn Hoàng Khang, Đỗ Hữu Quân (sinh viên Khoa Toán - Tin học) và Nguyễn Nguyễn (sinh viên ĐH Duke, Mỹ, cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học) đã tham gia cuộc thi Toán Mô hình bằng Phương trình Vi phân SCUDEM do tổ chức SIMIODE ở Mỹ tổ chức. Huấn luyện viên của đội là TS. Vũ Đỗ Huy Cường (Khoa Toán - Tin học). 

Theo báo cáo của cuộc thi, tham gia có 106 đội thi gồm 317 sinh viên từ các nước Australia, Bangladesh, Canada, Columbia, India, Indonesia, Nigeria, Philippines, Russia, Spain, United States, và Việt Nam.

Kết quả đội thi Khang-Quân-Nguyễn là một trong 28 đội được giải Outstanding Award, bậc cao nhất trong ba bậc xếp loại kết quả cuộc thi:

Team 1001 SCUDEM 2021

Với kết quả trên đội sánh vai với các đội từ các trường như University of North Carolina Chapel Hill, University of Florida, United States Military Academy West Point.

Nhân dịp này đội sẽ có buổi trình bày về cuộc thi, bài thi, và giao lưu với các bạn sinh viên.

Buổi trình bày khoa học sinh viên: Cuộc thi SCUDEM 2021

Đề bài:

Problem A: Hair Pulling To Line Your Nest

Bài làm của đội:

Buổi trình bày nhằm giới thiệu về cuộc thi toán mô hình SIMIODE Challenge Using Differential Equations Modeling (SCUDEM). Đội thi sẽ giới thiệu đề thi năm 2021 và thuyết trình qua về bài làm được giải 'Outstanding Award' của đội. Các thành viên của đội cũng sẽ hướng dẫn về cách đăng kí, chia sẻ kinh nghiệm thi và tìm tài liệu, cũng như bàn về lợi ích của việc tham gia những kì thi như SCUDEM.

Cụ thể, bài trình bày dự tính sẽ gồm:

  • 5 phút-10 phút để giới thiệu về SCUDEM, portal QUBES hub của kì thi, cách đăng kí và truy cập tài liệu cuộc thi (Khang)
  • 20 phút để bàn về đề thi 2021 và thuyết trình qua về bài làm của đội (Quân)
  • 10 phút để chia sẻ về kết quả cuộc thi, kết quả của đội, kinh nghiệm thi (Nguyễn)
  • Giao lưu với các bạn sinh viên

Thời gian: 20g Thứ Tư 29/12/2021

Trực tuyến: https://meet.google.com/nvb-rkcs-vix

Mời các bạn sinh viên cùng tất cả những ai quan tâm tham dự.