HỘI TOÁN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO

Về seminar Hội toán học quý I năm 2021

Nội dung: Về giảng dạy và học tập chương trình môn Toán phổ thông mới

Ban tổ chức: Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Nam Dũng, Kiều Phương Chi, Phan Hoàng Chơn, Cao Thanh Tình, Dương Minh Tới, Thân Đức Minh, La Thanh Hùng, Nguyễn Bảo Quốc

Ban chương trình: Trần Nam Dũng, Thân Đức Minh, Kiều Phương Chi

Báo cáo mời:

1. TS. Trần Nam Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh)

2. TS. Trần Đức Huyên (Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong - Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa điểm: Hội trường E- Cơ sở chính, Trường Đại học Sài gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 8h00-1200, ngày Chủ Nhật, 25/04/2021