Hội thảo Xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ở Khoa Toán - Tin học

Thời gian: 9h00--11g45, ngày Thứ bảy 30 tháng 05 năm 2020, tại phòng F102, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

I. Thành phần tham dự

 • Ban chủ nhiệm Khoa Toán - Tin học
 • Các Trưởng/Phó bộ môn trong Khoa Toán - Tin học
 • Các cán bộ Khoa Toán - Tin học
 • Các khách mời
 • Ban thư ký

IMG 9892

II. Nội dung

 1. TS. Huỳnh Quang Vũ giới thiệu tổng quan về các đề án ngành đào tạo mới. IMG 9972
 2. GS.TS. Đặng Đức Trọng trình bày “Học toán ra làm gì?” IMG 0012
 3. Tham luận:
  • GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng (Hutech) trình bày tham luận về ngành toán ứng dụng trong kỹ thuật IMG 0039
  • TS. Nguyễn Văn Lượng (Titan Education) trình bày tham luận về dạy toán phổ thông IMG 0057
  • TS. Vũ Đức Phú (WorldQuant) trình bày tham luận về toán trong tài chính IMG 0067
  • TS. Phạm Hoàng Uyên (UEL-VNUHCM) trình bày toán ứng dụng trong khối ngành kinh tế và việc xây dựng chương trình IMG 0076
 4. Phần thảo luận: những người tham dự đã sôi nổi phát biểu nhiều ý kiến và góp ý súc tích như:
  • Chương trình đào tạo nên có hình thức mở rộng cho sinh viên lấy nhiều bằng khi tốt nghiệp như học ngành này và bổ sung thêm ngành khác để giúp sinh viên linh hoạt hơn khi tìm việc làm sau này nếu ĐHQG có chính sách cho sinh viên tốt nghiệp nhiều ngành.
  • Ngành toán ứng dụng hiện nay cần dạy đúng toán ứng dụng chứ không phải là toán lý thuyết đơn thuần (ứng dụng kinh tế, vật lý, kỹ thuật, đồ hoạ, … )
  • Kỹ năng của sinh viên khoa toán còn yếu nên chương trình đào tạo thêm cho sinh viên các kỹ năng (giao tiếp, giải quyết vấn đề, tiếng Anh, diễn giải, … ) đây là những kỹ năng cần thiết cho sinh viên đi làm sau này.
  • Chương trình cần giúp sinh viên hiểu rõ hơn về toán cao cấp vận dụng vào toán phổ thông, cách chứng minh các định lý trong chương trình phổ thông. Rèn luyện thêm cách giải cho sinh viên. Hệ thống lại kiến thức toán phổ thông dạy lớp nào chỉ cần dùng kiến thức lớp đó để giải quyết các vấn đề cho học sinh.
  • Hiện nay rất nhiều người không hiểu học toán là làm gì nên cũng gây khó khăn trong việc tư vấn tuyển sinh. Khoa cần tuyên truyền nhiều hơn cho phụ huynh và học sinh hiểu hơn về ngành toán.
  • Nhu cầu xã hội cần người giỏi toán thì rất nhiều chứ không ít như mọi người vẫn nghĩ. Những người học toán trong cộng đồng rất nhiều đây cũng là điểm thuận lợi giúp khoa tuyển sinh tốt hơn.
  • Nhu cầu xã hội về khoa học dữ liệu cũng rất cần vì xã hội hiện nay đang dần dùng máy tính để xử lý nên cần những nhà toán học đưa ra các phương pháp xử lý dữ liệu. Nên khoa toán mở ngành này phù hợp với xã hội hiện nay.
  • Sinh viên Khoa Toán - Tin học có nền tảng tốt nên tính thích nghi xã hội rất cao đây là một điều thuận lợi giúp khoa phát triển. Rất nhiều sinh viên Khoa Toán - Tin học làm nhiều ngành khác nhau và cũng rất thành công. Tuy nhiên Khoa Toán - Tin học chưa tận dụng tốt lợi thế này cho sinh viên thấy ưu điểm về sự thích ứng thì trong bối cảnh công nghiệp 4.0 khi công nghệ thay đổi liên tục nên cần sự thích nghi cao nên đây là thuận lợi cho sinh viên Khoa Toán - Tin học.
  • Doanh nghiệp cần gì từ sinh viên học ngành khoa học dữ liệu? Trong doanh nghiệp đã có rất nhiều kỹ sư giỏi về lập trình, các chuyên gia kinh tế và máy tính cũng giúp rất nhiều trong việc xử lý data. Các sinh viên Khoa Toán - Tin học thì cần hiểu các phương pháp và thay đổi các phương pháp này cho phù hợp với tình hình thực tế, sử dụng data đem lại lợi ích thực tế cho doanh nghiệp.
  • Khuyến khích sinh viên làm toán để rèn luyện kỹ năng sáng tạo, đây là kỹ năng rất cần thiết cho sinh viên khoa toán khi đi làm thực tế.
  • Ngành khoa học dữ liệu hiện nay đang được mở rất nhiều nên khi Khoa Toán - Tin học mở ra có thuận lợi hơn các trường khác là tuy sinh viên học toán nhiều hơn nên sẽ vất vả hơn tốn nhiều thời gian cho toán hơn các sinh viên trường khác nhưng nền tảng kiến thức toán của sinh viên Khoa Toán - Tin học sẽ tốt hơn các trường khác.
  • Khoa Toán - Tin học cần triển khai quảng cáo về Khoa nhiều hơn cho mọi người hiểu thêm về Khoa Toán - Tin học. Nếu cần Khoa Toán - Tin học nên nhờ bên ngoài để giúp Khoa quảng cáo tốt hơn giúp Khoa nâng cao đầu vào. IMG 0107
  • Giải quyết đầu ra cho sinh viên cũng là cách giúp Khoa dễ dàng tuyển sinh hơn. Liên lạc với các doanh nghiệp, các chuyên gia, các cựu sinh viên giúp các sinh viên có việc làm.
  • Ngoài ra khoa cần thêm 1-2 tín chỉ giới thiệu cho sinh viên biết về các ngành nghề vận dụng toán học trong thực tế, dễ hiểu giúp sinh viên thấy thích toán và khi các sinh viên thích thì sinh viên học sẽ tốt hơn.

IMG 0117