I. Mục đích

  • Kết hợp cùng doanh nghiệp mang lại cái nhìn rõ hơn về ngành Tài chính định lượng cũng như thông tin về cơ hội việc làm đến với sinh viên.
  • Tạo một buổi sinh hoạt cho sinh viên có đam mê, hứng thú về ngành Tài chính định lượng giao lưu, học hỏi với doanh nghiệp.
  • Giới thiệu đến sinh viên cuộc thi International Quant Championship 2023 – cuộc thi có quy mô quốc tế dành cho những người đam mê và muốn thử sức với các bài toán về định lượng.

II. Thông tin chi tiết

  • Thời gian: 8g30 ngày 02 tháng 04 năm 2023
  • Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cở sở Linh Trung, TP. Thủ Đức
  • Đăng ký tham gia hội thảo: tại đây 
  • Đăng ký tham gia cuộc thi: tại đây

WQ BRAIN IQC Digital poster HCMUS