Nhằm mục tiêu chọn lọc đội tuyển để tham gia Kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc, Khoa đã tiến hành tổ chức đợt tuyển chọn những em sinh viên có nguyện vọng và có năng lực về Toán. Cụ thể, đã có 24 sinh viên làm bài thi môn Giải tích, 22 sinh viên làm bài thi môn Đại số (trên tổng số 34 sinh viên đăng ký tham gia).
Căn cứ vào kết quả bài làm và số lượng môn thi được phép đăng ký (5 Giải tích, 5 Đại số), 6 sinh viên được chọn vào đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic Toán sinh viên và học sinh năm 2023.

Kết quả điểm thi hai môn Giải tích và Đại số

Danh sách 6 sinh viên được chọn vào đội tuyển