Hiện tại Phòng Đào Tạo Sau Đại Học đang thực hiện khảo sát về nhu cầu học Thạc Sĩ chuyên ngành Giáo dục khoa học – Kỹ thuật đối với các bạn sinh viên năm 4 để làm dữ liệu nghiên cứu mức độ quan tâm và cần thiết của ngành mới này.

Các bạn sinh viên năm cuối thực hiện khảo sát giúp Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tại đường dẫn: https://bit.ly/3AsmYbU

Các bạn hoàn thành phiếu khảo sát có cơ hội nhận được một số phần quà may mắn từ trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Các dữ liệu chia sẻ được sử dụng trong việc phát triển chương trình đào tạo. Các thông tin cá nhân/thông tin nhận diện của sinh viên đều sẽ được mã hóa, ẩn danh và bảo mật trong quá trình tổng hợp và chia sẻ kết quả.