Trường Bologna là trường có tuổi đời lâu nhất nước Ý, thành lập từ năm 1088, trường cũng là một trong các trường top 10 của Ý. Chương trình đào tạo của trường Bologna có nhiều ngành khác nhau, bao trùm toàn bộ các nhóm ngành khoa tự nhiên, cũng như kinh tế và khoa học xã hội. Trong đó, các nhóm ngành liên quan tới Toán, Tin, Thống Kê như sau: Statistical Sciences, Data Science and Computation, Mathematics, Computer Science and Engineering

Thông tin tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ khóa 38 (niên khóa 2022/2023) vắn tắt như sau:

 • Thời hạn nộp hồ sơ: 23.59 tối (theo giờ Ý) ngày 09/06/2022 -- tức là 04.59 sáng (theo giờ Việt Nam) ngày 10/06/2022.
 • Yêu cầu ứng viên đã tốt nghiệp Thạc sĩ (chương trình chính quy, thời gian học ít nhất 1 năm) hoặc sẽ tốt nghiệp trước tháng 9 hoặc tháng 10 (thời điểm bắt đầu khóa học tiến sĩ).
 • Không yêu cầu bắt buộc về việc cung cấp các chứng chỉ tiếng Anh. Tuy nhiên, ứng viên phải minh chứng khả năng sử dụng ngoại ngữ của mình trong buổi phỏng vấn.
 • Hồ sơ yêu cầu bao gồm:
 1. Bản photo passport;
 2. Bằng + bảng điểm của các cấp học Đại học và Thạc sĩ (bản tiếng Anh, có đóng dấu của đơn vị đào tạo);
 3. Curriculum Vitae (CV);
 4. Motivation letter;
 5. Một bản vắn tắt về định hướng nghiên cứu trong tương lai (bản định hướng này có thể là giả định, cũng có thể là một định hướng cụ thể cho quá trình làm nghiên cứu sinh), dài tối đã 2500 ký tự);
 6. Các bản sao hoặc bản tóm tắt của các công bố khoa học (nếu có); hoặc bản tóm tắt luận văn.
 • Thời gian đào tạo: 03 năm
 • Số lượng vị trí có học bổng sẽ dao động từ 06 tới 10 vị trí, tùy vào ngành đào tạo.
 • Học bổng: 15,343.28€ - 16,243€ (trước thuế, 12%) cho 01 năm. Riêng đối với ngành Data Science and Computation và Health and technology thì học bổng cho 01 năm sẽ là 19,367€ (trước thuế, 12%).
 • Đường link liên kết tới trang thông tin tuyển sinh: https://www.unibo.it/en/teaching/phd/information-enrolling-phd-programme/how-to-apply-phd-programme