Tháng 3/2021 Khoa Toán - Tin học đang có 61 viên chức - người lao động đang làm việc, do Khoa trực tiếp quản lý, trong đó có các giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên. Cán bộ chuyên môn của Khoa được phân về 8 bộ môn. Các đơn vị của Khoa hiện đều có văn phòng nằm ở cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Khoa thường xuyên nhận hồ sơ xét tuyển dụng giảng viên mới. Người quan tâm có thể liên hệ Ban chủ nhiệm khoa. Có thể tham khảo một thông báo tuyển dụng trước đây.

Ban chủ nhiệm khoa

Phòng F09

 • Trưởng khoa: PGS.TS. Mai Hoàng Biên
 • Phó trưởng khoa: TS. Hoàng Văn Hà
 • Phó trưởng khoa: ThS. Võ Đức Cẩm Hải

Văn phòng khoa

Phòng F08-F09

 • Thư kí khoa: Dương Tấn Tài
 • Giáo vụ khoa: Nguyễn Xuân Kim Hoàng
 • Trợ lý sinh viên: Nguyễn Thanh Duy
 • Trợ lý khoa: Nguyễn Ngọc Hoàng Anh

Các bộ môn

Khoa có 7 bộ môn.

Bộ môn Cơ học 

Phòng F11

 • Trưởng bộ môn: TS. Vũ Đỗ Huy Cường

Bộ môn Đại số

Phòng F210

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Mai Hoàng Biên
 • Phó Trưởng bộ môn: TS. Lê Văn Luyện

Bộ môn Giải tích  

Phòng E201

 • Trưởng bộ môn: PGS. TS. Lý Kim Hà
 • Phó Trưởng bộ môn: TS. Ông Thanh Hải

Bộ môn Giáo dục Toán học 

Phòng F206

 • Trưởng bộ môn: TS. Tạ Thị Nguyệt Nga

Bộ môn Tối ưu và hệ thống 

Phòng F13

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

Bộ môn Ứng dụng tin học 

Phòng E202

 • Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Bình
 • Phó Trưởng bộ môn: ThS. Hà Văn Thảo

Bộ môn Xác suất Thống kê 

Phòng F12

 • Trưởng bộ môn: GS.TS. Đặng Đức Trọng
 • Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc