Tháng 3/2021 Khoa Toán - Tin học đang có 61 viên chức - người lao động đang làm việc, do Khoa trực tiếp quản lý, trong đó có các giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên. Cán bộ chuyên môn của Khoa được phân về 8 bộ môn. Các đơn vị của Khoa hiện đều có văn phòng nằm ở cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Khoa thường xuyên nhận hồ sơ xét tuyển dụng giảng viên mới. Người quan tâm có thể liên hệ Ban chủ nhiệm khoa. Có thể tham khảo một thông báo tuyển dụng trước đây.

Ban chủ nhiệm khoa

Phòng F09

 • Trưởng khoa: TS. Huỳnh Quang Vũ
 • Phó trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
 • Phó trưởng khoa: ThS. Võ Đức Cẩm Hải

Văn phòng khoa

Phòng F08-F09

 • Trợ lí khoa: Nguyễn Hoàng Hải
 • Thư kí khoa: Dương Tấn Tài
 • Giáo vụ khoa: Nguyễn Xuân Kim Hoàng

Các bộ môn

Khoa có 8 bộ môn.

Bộ môn Cơ học 

Phòng F11

 • Trưởng bộ môn: TS. Trịnh Anh Ngọc

Bộ môn Đại số

Phòng F210

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Mai Hoàng Biên
 • Phó Trưởng bộ môn: TS. Lê Văn Luyện

Bộ môn Giải tích  

Phòng E201

 • Trưởng bộ môn: TS. Huỳnh Quang Vũ
 • Phó Trưởng bộ môn: TS. Ông Thanh Hải

Bộ môn Giáo dục Toán học 

Phòng F206

 • Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Viết Đông

Bộ môn Tài chính định lượng 

Phòng F206

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh

Bộ môn Tối ưu và hệ thống 

Phòng F13

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

Bộ môn Ứng dụng tin học 

Phòng E202

 • Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Bình
 • Phó Trưởng bộ môn: ThS. Hà Văn Thảo

Bộ môn Xác suất Thống kê 

Phòng F12

 • Trưởng bộ môn: GS.TS. Đặng Đức Trọng

Các đơn vị khác và các tổ công tác

Hội đồng khoa

1

PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

2

PGS.TS. Mai Hoàng Biên

3

TS. Nguyễn Thanh Bình

4

TS. Trần Nam Dũng

5

TS. Nguyễn Viết Đông

6

GS.TS. Dương Minh Đức

7

ThS. Võ Đức Cẩm Hải

8

GS.TS. Bùi Xuân Hải

9

TS. Trịnh Anh Ngọc

10

PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh

11

GS.TS. Đặng Đức Trọng

12

PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn

13

TS. Huỳnh Quang Vũ

Tổ máy tính 

Phòng E201

 • Lê Thiện Đạt

Tổ cố vấn học tập

 • TS. Ông Thanh Hải
 • TS. Lê Văn Luyện
 • ThS. Hà Văn Thảo
 • ThS. Nguyễn Hữu Toàn
 • PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
 • ThS. Nguyễn Thị Hiên
 • TS. Vũ Đỗ Huy Cường
 • ThS. Trần Hương Thảo

Tổ web Khoa

 • Võ Đức Cẩm Hải
 • Nguyễn Hoàng Hải
 • Nguyễn Xuân Kim Hoàng
 • Hà Văn Thảo
 • Huỳnh Quang Vũ (tổ trưởng)