Các đơn vị của Khoa hiện đều có văn phòng nằm ở cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban chủ nhiệm khoa

Phòng F09

 • Trưởng khoa: TS. Huỳnh Quang Vũ
 • Phó trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
 • Phó trưởng khoa: ThS. Võ Đức Cẩm Hải

Văn phòng khoa

Phòng F08-F09

 • Trợ lí khoa: Nguyễn Hoàng Hải
 • Thư kí khoa: Dương Tấn Tài
 • Giáo vụ khoa: Nguyễn Xuân Kim Hoàng

Các bộ môn

Khoa có 8 bộ môn.

Bộ môn Cơ học 

Phòng F11

 • Trưởng bộ môn: TS. Trịnh Anh Ngọc

Bộ môn Đại số

Phòng F210

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Mai Hoàng Biên
 • Phó Trưởng bộ môn: TS. Lê Văn Luyện

Bộ môn Giải tích  

Phòng E201

 • Trưởng bộ môn: TS. Huỳnh Quang Vũ
 • Phó Trưởng bộ môn: TS. Ông Thanh Hải

Bộ môn Giáo dục Toán học 

Phòng F206

 • Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Viết Đông

Bộ môn Tài chính định lượng 

Phòng F206

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh

Bộ môn Tối ưu và hệ thống 

Phòng F13

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

Bộ môn Ứng dụng tin học 

Phòng E202

 • Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Bình
 • Phó Trưởng bộ môn: ThS. Hà Văn Thảo

Bộ môn Xác suất Thống kê 

Phòng F12

 • Trưởng bộ môn: GS.TS. Đặng Đức Trọng

Các đơn vị khác và các tổ công tác

Hội đồng khoa

1

PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

2

PGS.TS. Mai Hoàng Biên

3

TS. Nguyễn Thanh Bình

4

TS. Trần Nam Dũng

5

TS. Nguyễn Viết Đông

6

GS.TS. Dương Minh Đức

7

ThS. Võ Đức Cẩm Hải

8

GS.TS. Bùi Xuân Hải

9

TS. Trịnh Anh Ngọc

10

PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh

11

GS.TS. Đặng Đức Trọng

12

PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn

13

TS. Huỳnh Quang Vũ

Tổ máy tính 

Phòng E201

 • Lê Thiện Đạt

Tổ cố vấn học tập

 • TS. Ông Thanh Hải
 • TS. Lê Văn Luyện
 • ThS. Hà Văn Thảo
 • ThS. Nguyễn Hữu Toàn
 • PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
 • ThS. Nguyễn Thị Hiên
 • TS. Vũ Đỗ Huy Cường
 • ThS. Trần Hương Thảo

Tổ web Khoa

 • Võ Đức Cẩm Hải
 • Nguyễn Hoàng Hải
 • Nguyễn Xuân Kim Hoàng
 • Hà Văn Thảo
 • Huỳnh Quang Vũ (tổ trưởng)