Chúc mừng Giáo sư Nguyễn Trọng Toán nhận giải thưởng Toán học uy tín của Hiệp hội toán học Công nghiệp và Ứng dụng Quốc tế (SIAM). Giáo sư là Cựu sinh viên lớp Cử Nhân Tài Năng (1998 – 2002), Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Xem chi tiết