Đây là bản trình bày tổng kết dữ liệu thu được từ khảo sát do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHTN TPHCM thực hiện cho sinh viên ngành Toán học tốt nghiệp đợt năm 2018 sau 1 năm. Kết quả này đã được trình bày cho sinh viên sắp tốt nghiệp vào tháng 7/2020, trong Buổi sinh hoạt cuối khoá năm học 2019-2020. Xem ở đây.

Tham khảo kết quả cuộc khảo sát tương tự cho sinh viên tốt nghiệp ngành Toán năm 2017.