Học bổng Nguyễn Thế Học

1    Giới thiệu

Nguyễn Thế Học là con của nhà thơ Thế Lữ, tốt nghiệp cử nhân  Khoa Toán, Trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn năm 1964 – nay là Khoa Toán – Tin Học, Trường ĐHKHTN Tp. HCM. Năm 1965  Nguyễn Thế Học  học thêm Cao học Tóan Thâm Cứu, và làm nghiên cứu sinh tại Phòng Vật Lý ĐH Khoa học SG. Năm 1971  Nguyễn Thế Học đã nhận được một chương trình học bổng Tiến Sĩ tại Bỉ và bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ Toán thuần túy tại Bruxelles, Belgium vào năm 1976. Sau đó giảng dạy Toán nhiều năm tại Đại học Abidjan, Côte d`Ivoire. GS Học cùng gia đình về sống tại Mỹ, và ông mất tại đây vì trọng bệnh  năm 2000. Gia đình và một số thân hữu của GS Học đã lập ra quỹ học bổng Nguyễn Thế Học. Năm 2012, Quỹ hiện đang hỗ trợ cho sinh viên Khoa Toán-Tin, khoa CNTT ĐHKHTN Tp. HCM và Khoa Tin học Quản lý của Đại học Kinh Tế Tp. HCM, mỗi khoa 7 triệu/ năm.

2    Thông tin học bổng
Tổng số suất: 4 suất

3    Yêu cầu: xem chi tiết khi có thông báo học bổng