ĐỀ ÁN: THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO KHOA TOÁN – TIN HỌC

                                              (Do thầy Nguyễn Văn Quang soạn thảo)           

1./  Mục đích:

a./ Hỗ trợ SV sắp tốt nghiệp nhằm nâng cao khả năng và cơ hội có việc làm sau khi tốt nghiệp.

b./ Hỗ trợ SV gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt tại Khoa.

c./ Làm rõ đầu ra cho SV khoa Toán – Tin học.

2./ Hình thức hỗ trợ:

a./ Mở các lớp bồi dưỡng, lớp huấn luyện về:

                        - Các kỹ năng xin việc, thuyết trình, viết báo cáo …

                        - Ngoại ngữ.

                        - Chuyên môn theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

                        - Bổ sung các kiến thức đã học.

                        - Các môn, ngành theo nhu cầu của SV.

b./ Tư vấn định hướng nghề nghiệp và tổ chức cho SV tìm hiểu về nhu cầu của nhà tuyển dụng:

            - Giới thiệu các SV cho nhà tuyển dụng.

            - Tham gia các buổi tham quan nhà máy, cơ quan xí nghiệp, theo chuyên môn

được đào tạo.

            - Tổ chức các buổi thuyết trình của các đại diện của các cơ quan tuyển dụng.

            - Tổ chức các buổi trao đổi thông tin và kinh nghiệm của các cựu SV đã thành

công trong công việc.

c./ Xét cấp học bổng, hỗ trợ tiền cho các trường hợp khó khăn cụ thể.

d./ Hỗ trợ cho cuộc thi “Đi tìm lời giải” của sinh viên Khoa Toán – Tin.

3./ Đơn vị bảo trợ: Ban liên lạc cựu SV Khoa Toán và giảng viên Khoa Toán – Tin.

4./ Cơ quan quản lý: Ban chủ nhiệm khoa.

5./ Nguồn kinh phí hoạt động: Đóng góp của các cựu SV, các nhà tuyển dụng, các nhà hảo tâm, các khoản thu từ hoạt động bồi dưỡng và huấn luyện …

6./ Căn cứ pháp lý:

            - Công văn đề nghị của Khoa và ý kiến chấp thuận của trường.

            - Được phép sử dụng, có điều kiện, các phòng ốc và trang thiết bị do Khoa quản lý.

7./ Chế độ báo cáo và rút kinh nghiệm:

            - Thông báo các chương trình hoạt động cho Khoa và Ban Liên Lạc Cựu SV.

            - Báo cáo hàng quý về thu chi tài chánh cho Khoa, Ban Liên Lạc Cựu SV và đơn vị tài

trợ liên quan (nếu có).

8./ Thời gian dự kiến: bắt đầu hoạt động vào ngày 26/5:  Lớp tăng cường năng lực giảng dạy toán PTTH (Xem file đính kèm).

9./ Thông qua đề án vào cuộc họp Cựu SV Khoa Toán dự kiến tổ chức ngày chủ nhật 09/8/2009.

(Mọi góp ý xin gửi vào hộp thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)