Kính gởi toàn thể các anh chị là cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM (khoa Toán, Đại học Khoa học Sài gòn trước đây).

Hội cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM dự định tổ chức buổi họp mặt  vào ngày 09 tháng 08 năm 2009 (nhằm ngày chủ nhật). Nay Ban liên lạc hội cựu sinh viên khoa trân trọng kính mời các anh chị đã từng là

 • sinh viên khoa Toán, trường Đại học Sài gòn (trước 1975)

 • sinh viên khoa Toán, trường Đại học tổng hợp Tp.HCM

 • sinh viên khoa Toán - Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM 

vui lòng đăng ký danh sách cho ban liên lạc hội cựu sinh viên của khoa

thông qua địa chỉ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với các thông tin cần đăng ký sau đây:

 1. Họ và tên:

 2. Nơi làm việc:

 3. Chức vụ:

 4. Địa chỉ liên lạc:

 5. Địa chỉ e-mail:

 6. Địện thọai:

 7. Khóa học tại khoa Toán (Toán - Tin học).

Các thông tin trên sẽ được ban liên lạc cập nhật thường xuyên trên trang web của khoa ở địa chỉ www.math.hcmuns.edu.vn (trừ số điện thoại) và sẽ gởi thư mời đến các anh chị về thời gian chính thức cũng như chương trình  tổ chức buổi họp mặt.

Ghi chú:

 • Vui lòng phổ biến thông tin này đến những người mà anh chị biết rằng họ đã từng là cựu sinh viên của khoa.

 • Các anh chị cũng có thể đăng ký danh sách cho các thành viên trong ban liên lạc cựu sinh viên khoa Toán - Tin học theo các địa chỉ dưới đây:

 •  Nguyễn Văn Quang, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Đặng  Thoại Thành, công ty Quantic, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Trịnh Thanh Đèo, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Dương Đặng Xuân Thành, trường Đại học Tôn Đức Thằng, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Nguyễn Thị Phương Trang, công ty Quantic, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Hoàng Văn Hà, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Hoàng Đại Hiển Chương, công ty Cybersoft, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.