Cuộc họp tổ chức lúc 11g00 trưa ngày 14/06/2009 tại Cà phê Hội nhà báo (Press cafe) số 14 đường Alexande Rhode.

Thành phần tham dự:

Anh Nguyễn Văn Quang (Khóa Chứng chỉ), anh Đặng Đức Trọng,

anh Đặng Thoại Thành (Khóa 81), anh Dương Đặng Xuân Thành (Khóa 99),

anh Trịnh Thanh Đèo, (Khóa 93), chị Nguyễn Thị Phương Trang (Khóa 98).

Nội dung:


- Quyết định tổ chức ngày hội Cựu Sinh viên vào ngày 09/8/2009.
- Anh Nguyễn Văn Quang phụ trách lên chương trình buổi họp mặt 09/8 và đăng một bài báo quảng bá cho hoạt động của cựu sinh viên Toán – Tin Sài Gòn (Trên Tuổi Trẻ, Người Lao Động, hay Doanh Nhân).
- Mọi người liên lạc với những người mà mình biết và đề nghị gửi cho người khác và đăng ký ở địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- Anh Trịnh Thanh Đèo và Hoàng Văn Hà chịu trách nhiệm thu thập thông tin đăng ký trên email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..