STT

Họ tên Email Cơ quan công tác Chức vụ Niên khóa Hỗ trợ
1 Nguyễn Bác Văn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        
2 Đặng Đình Áng          
3 Ngô Quốc Việt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐH Sư Phạm Giảng Viên 1966  
4 Hồ văn Đua This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. PTTH Nội trú Bình Định Giáo viên 1968  
5 Nguyễn Thể Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Tư vấn đầu tư 1968 500 000, Đầu tư đào tạo
6 Nguyễn Phúc Khiêm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. PTTH Hoàng Hoa Thám Giáo Viên 1969 200 000
7 Vũ Cao Mại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán-Tin ĐHKHTN   1971  
8 Nguyễn Thuần This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công ty THMS   1971  
9 Vũ Thế Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công ty Báo Đáp Giám Đốc 1973  
10 Nguyễn Văn Quang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán-Tin ĐHKHTN Giảng Viên 1974 2 000 000 
11 Trần Tiến Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cảng Sài Gòn Phó Phòng KT Công Nghệ Cảng SG 1974 500 000
12 Lê Văn Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công ty dệt may Việt Thắng Giám đốc 1974 500 000
13 Đoàn Thiện Ngân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐHKTế Giảng Viên 1974  
14 Lê Thị Liếp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. NH Đại Tín Phó GĐ 1974 Tùy theo tình hình cụ thể, Ngân hàng
15 Nguyễn Hữu Diệu   THPT Thủ Đức Hiệu Trưởng 1974 500 000, thực tập giảng dạy
16 Đoàn Thiện Ngân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐH Kinh Tế TPHCM Giảng Viên 1974  
17 Nguyễn Công Trí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐH Kinh Tế Giảng Viên 1975  
18 Trần Thị Thanh Loan   Tổng Cty Thương Mại Sài Gòn Lập trình viên 1977 2 000 000, truyền kinh nghiệm làm việc cho sinh viên tốt nghiệp, giúp đỡ vật chất cho sinh viên khó khăn, tài trợ học bổng
19 Trần Văn Lăng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Viện KHVN phía nam NCKH 1977 Nhận SV thực tập, định hướng nghiên cứu Toán ứng dụng
20 Bùi Phú Yên   Khoa Toán    1977  
21 Nguyễn Thị Ngọc Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thư viện Tỉnh Tiền Giang   1977  
22 Nguyễn Thị Bích Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công ty Điện Lực 2   1977  
23 Trịnh Anh Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán - Tin ĐHKHTN   1978  
24 Nguyễn Thụy Khánh Quang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TT TH Thống kê Khu vực II PGĐ 1979 500 000, nhận sinh viên thực tập tin học
25 Huỳnh Văn Đức This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐHKTế Giảng Viên 1982  
26 Lê Hoàng Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sở TTTT Đồng Nai Phó Giám Đốc 1982  
27 Phạm Thế Bảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán - Tin ĐHKHTN   1991  
28 Nguyễn Thanh Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cty AIA   1994  
29 Vũ Thị Ái Liên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ajinomoto Marketing 1996 300 000, Kỹ năng mềm
30 Chu Hoàng Việt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Phân Tích Đầu tư 1996 Góp ý chương trình giảng dạy, hỗ trợ thực tập, định hướng nghề nghiệp cho SV, GD về tài chính
31 Nguyễn Xuân Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán-Tin ĐHKHTN Giảng Viên 1996  
32 Võ Thị Xuân Thiều This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa CNTT-ĐH Công Nghiệp Giảng Viên 1997 200 000
33 Lê Long Triều This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Canada posdoc 1997 Giảng dạy
34 Huỳnh Quang Vũ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán-Tin ĐHKHTN Giảng Viên 1997 500 000
35 Phạm Thi Vương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐH CNTTin Giảng Viên 1998  
36 Lưu Hữu Thuận This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cty TNHH Tin học Nhật Tâm Phó Giám Đốc 1998  
37 Nguyễn Trọng Toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Brown University   1998  
38 Huỳnh Lê Tấn Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐH Tôn Đức Thắng Giảng Viên 1999  
39 Dương Đặng Xuân Thành This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐH Tôn Đức Thắng Giảng Viên 1999 100 000
40 Trần Dũng Chiến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công ty TNHH Tin học Anh Quân Lập trình viên 2000 100 000 đồng
41 Huỳnh Nguyễn Luân Lưu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TT Thăng long Giáo Viên 2000  
42 Lê Thị Ngọc Huyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Giảng Viên 2000 Tuyển dụng
43 Nguyễn Thành Nhựt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán - Tin ĐHKHTN Giảng Viên 2000  
44 Phạm Thị Thùy Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TSB  QA 2000  
45 Nguyễn Huy Tuấn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐH Tôn Đức Thắng Giảng Viên 2001 Giảng dạy
46 Trần Vũ Khanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Padova, Italy NCSinh 2001 Thông tin học bổng
47 Võ Anh Thuy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     2001  
48 Nguyễn Anh Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chi nhánh Cục CNTT Lập Trình Viên 2001  
49 Tạ Hoàng Thông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trường PTNK Giáo viên 2001  
50 Nguyễn Cao Trọng Duy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cty Odyssey VN Developer 2001  
51 Nguyễn Thị Tuân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. PTNK Giáo Viên 2002 200 000
52 Cao Thị Đức Nhã This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Holcim VN SD System Specialist 2002  
53 Dương Phước Nam Huân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Intel VN Chuyên viên tuyển dụng 2002  
54 Nguyễn Thị Vân An This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Global Cybershot   2002  
55 Phùng Thanh Tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán - Tin ĐHKHTN Trợ giảng 2002  
56 Vũ Đỗ Huy Cường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán - Tin ĐHKHTN Trợ giảng 2002  
57 Nguyễn Hoàng Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TT Thăng Long Giáo Viên 2003  
58 Cao Hoàng Lợi   Trung tâm Thăng Long Giáo viên 2003  
59 Vũ Thị Hồng Hạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cty Renesas VN Kĩ sư 2003  
60 Nguyễn Lâm Hưng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Prudential VN   2003  
61 Trần Thanh Nhã This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TTAGAS Group Developer 2003  
62 Nguyễn Trung Quý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. SDS   2004  
63 Trần Đức Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Giáo Viên 2004  
64 Trần Đông Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ban Tổ chức Thành ủy Chuyên viên 2004 Tỏ chức sự kiện, liên lạc khóa 2004, đối ngoại
65 Nguyễn Thị Phương Thục   TT Thăng Long Giáo Viên 2004  
66 Nguyễn Thị Kim Tuyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cty GTC NV Văn phòng 2004  
67 Nguyễn Thị Hồng Tú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TT Tin học Giáo Viên 2004  
68 Nguyễn Thụy Kim Trúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     2004  
69 Liên Bích Quyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Gameloft Mobile Game Programmer 2004  
70 Nguyễn Anh Thi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Khoa Toán Tin ĐHKHTN   2004  
71 Nguyễn Đăng Cát Tường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công ty Sao Á   2004  
72 Ngụy Trung Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cty Sao Á Team Leader 2004  
73 Lê Thị Hồng Thuy kathuy090986@yahoo> ĐH DL Văn Lang Trợ giảng 2004  
74 Nguyễn Thế Trung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cty Cổ phần Thế Giới Di Động Developer 2005  
75 Nguyễn Mạnh Cường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐH Hoa sen Tp Đào Tạo   Chương trình đào tạo
76 Trần Quốc Việt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Viện KHCN Tính toán Nghiên Cứu viên    
77 Nguyễn Anh Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cục CNTT Lập trình viên   Tuyển dụng, thực tập
78 Trần Thị Bích Vy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. TT Thăng Long Giáo Viên    
79 Nguyễn Đăng Cát Tường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.