BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỰU SINH VIÊN 09/8/2009

Hội nghị bắt đầu lúc 8g00 ngày 09-8-2009 tại Hội trường nhà I – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Thành phần tham dự:

-         Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Toán – Tin học: PGS Đặng Đức Trọng – Trưởng Khoa Toán – Tin học.

-         Ban liên lạc Cựu sinh viên.

-         Toàn thể cựu sinh viên Toán và Toán – Tin học các niên khóa từ 1966 đến 2005.

Nội dung cuộc họp:

-         Phát biểu của trưởng khoa Toán – Tin học về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Khoa Toán – Tin học.

-         Phát biểu của đại diện khách mời.

-         Ý kiến đóng góp của các cựu sinh viên:

1.      Nguyễn Mạnh Cường (Khóa 77): Trưởng phòng Đào tạo – Đại học Hoa sen.

·        ĐH Hoa sen vừa mở ngành toán ứng dụng, chứng tỏ toán rất quan trọng.

·        Nhu cầu toán học trong xã hội rất cao.

·        Khoa cần nghiên cứu thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp nhu cầu xã hội.

·        Kỹ năng mềm là rất cần thiết nhưng không nên quá mềm. Có thể có khoảng 6 kỹ năng nhưng sinh viên chỉ cần chọn học 2 trong 6 kỹ năng đó.

·        Kỹ năng Tư duy phản biện là rất quan trọng, cần bổ sung vào danh mục kỹ năng mềm.

·        Cần trang bị kiến thức ngọai ngữ theo chuẩn quốc tế cho sinh viên để sinh viên có thể giảng dạy toán bằng tiếng anh (Đại học Hoa sen đang rất cần những đội ngũ giảng dạy toán bằng tiếng anh).

·        Khoa nên định hướng theo chuyên ngành (toán tài chính, toán kinh tế, toán thống kê, …) nhưng phải giữ lại bản sắc của toán.

·        Tăng cường hợp tác với nước ngoài để tạo điều kiện cho sinh viên học theo chuẩn quốc tế.

·        Ủng hộ phương án thành lập hội cựu sinh viên.

·        Sinh viên tham gia thực tập phải có báo cáo thực tập (Ghi chú: Sinh viên có thể tham gia thực tập ở ĐH Hoa sen)

2.      Vũ Thị Ái Liên (Khóa 96):

·        Đã từng 5 năm làm giảng viên, sau đó apply các chỗ khác, cảm thấy sinh viên toán rất có nhiều triển vọng trong các công việc ở các công ty đa quốc gia.

·        Các ngành mà sinh viên toán chiếm ưu thế: ngành nghiên cứu thị trường, research về quanty, phân tích hệ thống cho doanh nghiệp,…

·        Công ty P&G có các bài test phỏng vấn tuyển dụng mà sinh viên toán có khả năng đạt rất cao.

3.      Chu Hoàng Việt (Khóa 96): Công tác tại Quỹ đầu tư của Mỹ tại Việt Nam

·        Nhu cầu toán trong xã hội rất cao, không nên giảm bớt chương trình toán.

·        Nên mời cựu sinh viên về nói chuyện về ngành nghề để định hướng việc làm cho sinh viên toán.

·        Thực tập: Rất quan trọng. Ở Pháp, các thầy cũng tham gia thực tập ở các công ty vào dịp hè để hỗ trợ cho công tác giảng dạy.

·        Những năm đầu mới ra trường, sinh viên nên chấp nhận những công việc nhỏ với mức lương thấp, sau đó phấn đấu vào những vị trí cao hơn trong xã hội.

4.      Nguyễn Thể Hà (trước 75): Xuất bản sách.

·        Học toán phải giải được những bài toán cuộc đời mình, bài toán gia đình, xã hội, và xa hơn là bài toán dân tộc (làm sao cho nông nghiệp phát triển, giảm bớt những công việc không cần thiết, nâng cao năng suất, …)

·        Phải tự giải quyết được bài toán cuộc đời mình.

·        Học toán phải học cho đàng hoàng và phải tự hào là dân toán.

5.      Nguyễn Thụy Khánh Quang (khóa 79)

·        Ưu điểm căn bản nhất của dân toán là tư duy logic và yếu điểm là sa đà nhiều vào tư duy.

·        Cần phải có tư duy tốt và giải quyết vấn đề nhanh, tránh sa đà vào lý luận.

6.      Lê Thị Liếp (khóa 74):

·        Làm tài chính ngân hàng, luôn ở vai trò lãnh đạo trong ngành ngân hàng.

·        Ban đầu: Làm thống kê.

·        Hiện nay ngành tài chính ngân hàng đang là mũi nhọn.

·        Sinh viên toán vào làm ngân hàng rất khó. Tuy nhiên khoa có thể bổ sung thêm ngành tài chính ngân hàng cho sinh viên năm cuối (chỉ cần thêm một số tín chỉ về ngân hàng) để tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng sinh viên toán ở các ngân hàng.

·        Kiến nghị: Tổ chức sinh hoạt cựu sinh viên hằng năm.

- Bầu ra Ban liên lạc Cựu sinh viên mới, gồm có:

§         Nguyễn Văn Quang

§         Nguyễn Phúc Kiêm (1968-1972) và Nguyễn Thế Hà

§         Nguyễn Thành Long và Nguyễn Mạnh Cường (77-81)

§         Lê Mậu Long (78-82)

§         Đăng Thoại Thành (1981)

§         Lê Long Triều (nước ngoài)

§         Lưu Hữu Thuận (98-2002)

§         Vũ Thị Ái Liên, Chu Hoàng Việt(96-2000)

§         Nguyễn Thụy Khánh Quang (79-83)

§         Võ Thị Xuân Thiều (97-2001)

§         Dương Đặng Xuân Thành (99)

§         Trần Tấn Quốc, Huỳnh Nguyễn Luân Lưu(2000-2004)

§         Trần Vũ Khanh (2001-2005)

§         Trần Đông Phương (03-05)