Tin mới

Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa Toán - Tin học 
Báo cáo giao dịch 
Hoạt động Thời điểm giao dịch Số tiền (đồng) Nhà tài trợ Mục đích tài trợ
Tổng tiền trong Quỹ hiện tại   105.000.000,00    
Chuyển tiền vào tài khoản 14/4/2022 5.000.000 Một số cựu sinh viên Trao học bổng sinh viên vượt khó
Trao học bổng “Sinh viên vượt khó” 18/10/2021 -12.000.000,00   Trao học bổng cho 10 sinh viên Khoa Toán - Tin học đang gặp khó khăn, theo đơn đăng ký học bổng
Trao học bổng “Sinh viên vượt khó” 7/2021 -16.000.000,00   Trao học bổng cho 6 sinh viên Khoa Toán - Tin học đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, được Đoàn Trường khảo sát, theo đơn đăng ký học bổng
Đóng góp 7/2021 4.000.000,00 Huỳnh Quang Vũ Trao học bổng sinh viên vượt khó
Đóng góp 7/2021 12.000.000,00 Học bổng Trần Thị Lệ Trao học bổng sinh viên vượt khó
Chuyển tiền vào tài khoản 5/2020 5.000.000,00 Thầy Nguyễn Đình Phư Trao học bổng sinh viên
Chuyển tiền vào tài khoản 5/2019 5.000.000,00 Thầy Nguyễn Đình Phư Trao học bổng sinh viên vượt khó
Học bổng Trần Thị Lệ 25/04/19 100.000.000,00 Gia đình cô Trần Thị Lệ và một cá nhân khác Trao học bổng sinh viên vượt khó
Chuyển tiền vào tài khoản 02/04/19 2.000.000,00 Huỳnh Quang Vũ Trao học bổng sinh viên vượt khó
Tổng tới 01/04/19 01/04/19 0,00    
Trao học bổng sinh viên vượt khó 20/11/18 -8.000.000,00    
Học bổng Nguyễn Thị Hoàng Linh 03/07/18 6.000.000,00    
Học bổng Ngô Hữu Tâm 03/07/18 2.000.000,00