Tin mới

Danh sách cựu sinh viên tài trợ học bổng từ năm 2010->06/2012

STT Họ Tên Khóa Số tiền tài trợ  
1 Nguyễn Hữu Diệu 1974 500,000  
2 Nguyễn Thể 1968 500,000  
3 Lê Văn Hùng 1974 500,000  
4 Nguyễn Phúc Khiêm 1969 200,000  
5 Vũ Thị Ái Liên 1996 300,000  
6 Trần Thị Thanh Loan 1977 2,000,000  
7 Nguyễn Thụy Khánh Quang 1979 500,000  
8 Nguyễn Văn Quang 1974 2,000,000  
9 Dương Đặng Xuân Thành 1999 100,000  
10 Võ Thị Xuân Triều 1997 200,000  
11 Nguyễn Thị Tuân 2002 200,000  
12 Huỳnh Quang 1997 500,000  
13 Dang Thoai Thanh   1,000,000  
14 Nguyen Thi Hong Kinh   3,000,000  
           
  Tổng số tiền tài trợ     11,500,000  

Danh sách cựu sinh viên tài trợ học bổng từ 06/2012
1. Cựu sinh viên Ngô Hữu Tâm :  3.000.000 (đã phát cho sinh viên)
2. Cựu SV lớp Toán niên chế 2:   4.000.000 (bốn triệu đồng)
3. Vũ Ái Liên (khóa 1996):           1.000.000 (một triệu đồng)