Chương trình Cao học

Giáo dục Toán học

 Thuộc chuyên ngành đào tạo: Toán Ứng dụng

Mã ngành: 60460112

 GIỚI THIỆU KHOA

Khoa Toán - Tin học là một trong những khoa có bề dày truyền thống của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa có khoảng 60 cán bộ có trình độ khoa học cao và có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy, trong đó có 4 giáo sư, 4 phó giáo sư, 33 tiến sĩ. Khoa được chia thành các Bộ môn: Đại số, Giải tích, Tài chính Định lượng, Cơ học, Xác suất thống kê, Ứng dụng tin học, Tối ưu và Hệ thống, Giáo dục toán học

ĐÀO TẠO CAO HỌC

Khoa đã đào tạo cao học từ hơn 20 năm qua. Năm 2018 Khoa Toán-Tin học có gần 100 học viên đang theo học các ngành:

 • Cơ sở toán cho tin học

 • Đại số và Lý thuyết số

 • Toán Giải tích

 • Toán Ứng dụng

 • Xác suất Thống kê

 • Toán Ứng dụng Pháp-Việt

 • Từ đợt 2 năm 2018 Khoa có thêm Chương trình Giáo dục Toán học thuộc ngành Toán ứng dụng.

Trường tuyển sinh sau đại học 2 đợt trong năm, vào tháng 5 và tháng 10. Thông báo tuyển sinh thường có trên trang web của Khoa Toán-Tin học http://www.math.hcmus.edu.vn và trang web của Phòng Sau đại học https://sdh.hcmus.edu.vn trước đó khoảng 3 tháng. Thường có các lớp ôn tập chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, tổ chức vào buổi tối và cuối tuần.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC GIÁO DỤC TOÁN HỌC

Chương trình nhằm đào tạo nâng cao ở trình độ cao học về toán cho giáo viên toán trung học. Học viên tốt nghiệp có:

 • trình độ chuyên môn vững vàng và nâng cao về toán,

 • năng lực sử dụng hiểu biết toán nâng cao vào giảng dạy ở bậc trung học,

 • khả năng tiếp tục học tập phục vụ công việc.

Chương trình toán phổ thông mới yêu cầu người giáo viên phổ thông tới đây cần phải có kiến thức đa ngành, đặc biệt là về xác suất-thống kê và ứng dụng của toán học, đồng thời sử dụng các phương pháp giảng dạy thông qua chuyên đề và thực hành dùng máy tính. Các chương trình đào tạo chuyên ngành sư phạm bậc đại học trước đây có thể không chuẩn bị đầy đủ được cho giáo viên giảng dạy chương trình mới.

Chương trình cao học Giáo dục Toán học này của Khoa Toán-Tin học nhằm đáp ứng được nhu cầu mới rất lớn này. Chương trình này có nhiều ưu thế, vì ít có đơn vị nào khác có nhân lực và kinh nghiệm đào tạo đa ngành như Khoa Toán-Tin học.

 LỢI ÍCH CỦA HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC GIÁO DỤC TOÁN HỌC

 • nâng cao trình độ qua việc cập nhật, bổ sung kiến thức, quan điểm hiện đại về toán học và ứng dụng của toán, từ đó có thể nâng cao chất lượng giảng dạy toán của giáo viên.

 • được học những môn ít khi có trong các chương trình của ngành sư phạm trước đây, như thống kê, tính toán số, tối ưu hóa, mô hình hóa toán học, toán kinh tế ... phản ánh yêu cầu của chương trình toán phổ thông mới.

 • tiếp cận một số quan điểm và phương pháp tiên tiến trong giáo dục.

 SƠ NÉT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình gồm 7 môn bắt buộc (20 tín chỉ), cùng tối thiểu 10 môn tự chọn (30 tín chỉ), và luận văn (8 tín chỉ), tất cả trong thời gian khoảng 24 tháng.

Trong các môn bắt buộc có các môn

 • Phương pháp giảng dạy tích cực,

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học,

 • Thiết kế giảng dạy thực nghiệm,

 • Những đề tài đại chúng trong toán học hiện đại.

Các môn học chuyên môn tự chọn có nhiều hướng: Giải tích, Đại số, Số học, Tổ hợp, Xác suất, Thống kê, Hình học, Toán ứng dụng, Tin học, Toán trung học, ...

Luận văn thạc sĩ có thể:

 • Tìm hiểu và trình bày lại chi tiết một công trình nghiên cứu toán ở trình độ đương thời có liên quan đáng kể tới toán ở bậc trung học.

 • Xét một vấn đề toán học cụ thể có liên quan đáng kể tới toán ở bậc phổ thông, tìm và tổng hợp các phương pháp, hiểu biết toán học đương thời góp phần khảo sát vấn đề.

Chi tiết chương trình đào tạo có trên trang web của Khoa Toán-Tin họcvà trang web của Phòng Sau đại học.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành Toán học, Toán ứng dụng, Sư phạm Toán, Toán Kinh tế, Thống kê của các trường đại học.

Đối với những thí sinh tốt nghiệp những ngành khác, cán bộ phụ trách ngành và Phòng Sau đại học xem xét từng trường hợp cụ thể, thí sinh có thể được yêu cầu học một số học phần bổ sung nếu trúng tuyển.

MÔN THI TUYỂN SINH

Thí sinh thi hai môn:

 • Môn cơ bản: Toán cơ bản. Chung với thí sinh thi vào các ngành khác của Khoa Toán-Tin học. Nội dung gồm Đại số tuyến tính và Giải tích trừu tượng.

 • Môn cơ sở: Cơ sở Giáo dục Toán học. Nội dung là một số vấn đề nâng cao trong chương trình toán trung học.

 Chỉ dẫn đề cương ôn tập có ở trang web Sau đại học của Khoa. Có thể có các lớp ôn tập được tổ chức 2 tháng trước kì thi.

 GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên cao học của Khoa Toán-Tin học có chuyên gia về nhiều lĩnh vực, có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy đa ngành. Trong số đó có những giảng viên uy tín, nhiều năm giảng dạy ở Trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG-HCM, huấn luyện các đội tuyển Olympic toán, bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng giáo viên, ... 

 • Đại số: Trịnh Thanh Đèo, Bùi Xuân Hải, Trần Ngọc Hội, Nguyễn Văn Thìn, Mai Hoàng Biên, Nguyễn Khánh Tùng

 • Đại số tổ hợp, đại số tính toán:Nguyễn Anh Thi, Lê Văn Luyện, Bùi Anh Tuấn

 • Giải tích:Đặng Đức Trọng, Nguyễn Thành Long, Bùi Lê Trọng Thanh, Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Đình Phư, Lý Kim Hà

 • Hình học:Huỳnh Quang Vũ, Bùi Anh Tuấn

 • Xác suất, thống kê:Lê Thị Xuân Mai, Đặng Đức Trọng, Nguyễn Thị Mộng Ngọc

 • Ứng dụng tin học:Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Bình

 • Toán tài chính:Đinh Ngọc Thanh, Trần Duy Hiến

 • Toán ứng dụng, mô hình toán học, tính toán số:Trịnh Anh Ngọc, Vũ Đỗ Huy Cường, Ông Thanh Hải, Lê Ánh Hạ

 • Tối ưu hóa: Nguyễn Lê Hoàng Anh, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Thị Thu Vân, Võ Sĩ Trọng Long

 • Toán phổ thông, toán học sinh giỏi: Trần Nam Dũng, Lê Bá Khánh Trình, Nguyễn Viết Đông, Trịnh Thanh Đèo, Đặng Đức Trọng  

LƯU Ý

Chương trình này không cấp “Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm". Một số dơn vị giáo dục yêu cầu chứng chỉ này khi tuyển dụng. Về vấn đề này có thể tham khảo thêm thông báo năm 2015 của Khoa Toán-Tin học.