Tin mới

  • Thỏa thuận hợp tác với One Mount Group 30/11/2021

    Ngày 1/11/2021 Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM đã kí thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần One Mount Group (OM) https://onemount.com, trong đó có thực tập cho sinh viên Khoa Toán - Tin học và làm nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan tới khoa học dữ...

  • Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ, năm học 2021-2022 18/11/2021

    NCS. ĐINH VINH HIỂN ngành Toán ứng dụng – 62460112, tên đề tài “Điều kiện ổn định nghiệm của các mô hình tối ưu”, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 29/12/2021tại Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 227...

  • Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng 12/11/2021

    Thời gian: 08:00:10/12/2021 đến 17:00:12/12/2021 Hình thức: Trực tuyến Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối. Trường Đông Giải tích phức và Ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của giải tích phức và một số hướng...

Giáo sư Ngô Thành Phong sinh năm 1942 ở Khánh Hòa. Ông công tác tại Khoa Toán-Cơ Đại học Tổng hợp Hà Nội từ 1970 tới 1976. Từ năm 1976 ông công tác ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Ông nhận học vị Tiến sĩ năm 1970, được phong Phó Giáo sư năm 1984, Giáo sư năm 2005, Nhà giáo ưu tú năm 2008. Năm 1984 ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Khoa Toán Đại học Tổng hợp TPHCM, trong thời gian ở cương vị này ông đã góp phần thành lập Bộ môn Toán Cơ, và  làm trưởng bộ môn này từ năm 1984 tới năm 1990 và từ năm 1995 tới 2008 (từ năm 1990 tới năm 1994 ông làm chuyên gia ở nước Algeria). Ông đã góp phần xây dựng ngành cơ học tại Trường, hướng dẫn 4 luận án tiến sĩ, đào tạo và tạo điều kiện phát triển cho một số người làm việc trong ngành cơ học sau này như Nguyễn Thời Trung, Nguyễn Xuân Hùng, Bùi Quốc Tính.

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của Trần Văn Lăng, do GS. Ngô Thành Phong hướng dẫn.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của Trần Văn Lăng, do GS. Ngô Thành Phong hướng dẫn.Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của Nguyễn Phú Vinh, do GS. Ngô Thành Phong hướng dẫn. Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của Nguyễn Phú Vinh, do GS. Ngô Thành Phong hướng dẫn.Với Giáo sư Đặng Đình Áng

Với GS. Đặng Đình Áng.
Sách do GS. Ngô Thành Phong viết.

Sách do GS. Ngô Thành Phong viết.
Sách có GS. Ngô Thành Phong tham gia dịch.

Sách có GS. Ngô Thành Phong tham gia dịch.