Thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Toán ứng dụng Pháp Việt - Năm 2022. Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên và các trường Đại học Pháp (University Sorbonne Paris Nord, Rennes 1, Tours, Orleans, Ecole Polytechnique và Lorraine). Đại học Quốc gia TP.HCM và các Đại học Pháp cấp học bổng toàn phần cho tất cả học viên tham gia chương trình.

TUDPV2-01.png

TUDPV2-02.png