In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 1653

Seminar tháng 08-2022:

Bộ môn Xác suất - Thống kê kính mời quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các sinh viên có quan tâm đến tham dự Seminar Xác suất - Thống kê tháng 08/2022 với báo cáo sau: 


Seminar tháng 07-2022:

 

Bộ môn Xác suất - Thống kê kính mời quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các sinh viên có quan tâm đến tham dự Seminar Xác suất - Thống kê tháng 07/2022 với báo cáo sau: