In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 1434

Người trình bày:

TS. Nguyễn Văn Hợi

Institut de recherche mathématique de Rennes, University of Rennes 1, France

Tựa đề: 

Geometric models and applications to material media with defects - Các mô hình hình học và ứng dụng vào vật liệu có hư hỏng

Bài trình bày này thảo luận nghiên cứu mô hình hóa toán học vật liệu có hư hỏng trong khung hình học vi phân.

Thời gian:

14g ngày Thứ sáu 1/7 tại phòng F207 cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ Quận 5

Phần trình bày hướng tới sinh viên và những người quan tâm ứng dụng hình học vi phân trong cơ học. Mời mọi người quan tâm tham dự.

Buổi seminar có kết hợp phát trực tuyến, người muốn dự trực tuyến vui lòng đăng kí địa chỉ email ở đây để nhận địa chỉ trực tuyến:

Người tổ chức:

Huỳnh Quang Vũ