Tin mới

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, seminar Xác suất - Thống kê (07/05/2021) do TS. Tạ Quốc Bảo trình bày sẽ được hoãn lại và dời đến một thời điểm khác khi dịch bệnh được kiểm soát. Bộ môn sẽ thông báo thời điểm tổ chức lại seminar đến quý thầy cô, NCS, HVCH và người quan tâm sau. 

Tiêu đề bài báo cáo: Some Statistical Methods in Financial Risk Management

  • Người báo cáo: TS. Tạ Quốc Bảo, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP. HCM
  • Thời gian: 14g00 thứ sáu 07/05/2021
  • Địa điểm: Phòng F207
  • Tóm tắt báo cáo: Recently, risk management has become a crucial field of research in economics and finance. It also becomes a core central function for banks or financial institutions, e.g., investment funds and insurance companies. In this talk we first introduce some concepts and problems in financial risk management, and then present some important statistical models (e.g., GARCH and Copula models) used to estimate financial risk measures which are Value-at Risk and Expected Shortfall.