Tin mới

Trang thông tin luận án

NCS. HUỲNH THANH TOÀNchuyên ngành Toán ứng dụng – 62460112, với đề tài “Nghiên cứu mô hình truyền sóng của phương trình SchrÖdinger có nhiễu phi tuyến và các mô hình sóng liên quan”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 28/6/2021, tại phòng F.203, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

NCS. VÕ ĐỨC THỊNHchuyên ngành Toán ứng dụng – 62460112, với đề tài “Một số vi phân suy rộng và ứng dụng trong tối ưu không trơn”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 10g00 ngày 30/06/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. ĐẶNG HẢI LONGchuyên ngành Toán ứng dụng – 62460112, với đề tài “Các kết quả dạng Farkas cho các hệ hàm vectơ và ứng dụng”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 30/06/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. LÊ HỮU KỲ SƠNchuyên ngành Toán giải tích – 62460102, với đề tài “Tính giải được và các tính chất của nghiệm cho một số phương trình phi tuyến chứa số hạng phi địa phương dạng Kirchhoff – Carrier”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 18/06/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. HUỲNH VIỆT KHÁNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Nhóm con tối đại của nhóm tuyến tính trên vành chia” vào lúc 14g00, ngày 17/4/2021,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. Đỗ Ngọc Yến, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Một số tính chất của môđun đồng điều địa phương suy rộng buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 27/02/2021, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. TRẦN BẢO NGỌC, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Toán giải tích – 9460102, với đề tài “Một số phương trình với đạo hàm cấp không nguyên” vào lúc 9g00, ngày 20/12/2020 tại phòng B.11A, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

NCS. NGUYỄN THÀNH NAM, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Về tập iđêan nguyên tố liên kết và môdun đối đồng điều địa phương suy rộng theo một cặp iđêan” vào lúc 9g00, ngày 05/12/2020, tại phòng F.203, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

NCS. HUỲNH VIỆT KHÁNH, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Đồng nhất thức hữu tỷ suy rộng của các nhóm tuyến tính buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 15/10/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM