Tin mới

Ngày 17 tháng 8  GS. Jintai Ding, đại học Cincinnati, Mỹ sẽ trình bày bài báo cáo liên quan đến mật mã hậu lượng tự, cụ thể là hệ mật mã khóa công khai đa biến.  Sau đó giáo sư sẽ giao lưu cùng với mọi người.

Kính mời quý thầy cô, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến tham dự.  Để thuận tiện cho việc tổ chức, mọi người tham gia vui lòng đăng ký tại đây: https://bit.ly/3334J9W

Thông tin GS: https://scholar.google.com/citations?user=tKzbky0AAAAJ&hl=en

  • Thời gian: 14:00 Chiều thứ bảy ngày 17 tháng 8-2019
  • Địa điểm: Phòng F207, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp HCM

Title: Multivariate public key cryptosystems - Candidates for the Next Generation Post-quantum Standards

Abstract: Multivariate public key cryptosystems (MPKC) are one of the four main families of post-quantum public key cryptosystems. In a MPKC, the public key is given by a set of quadratic polynomials and its security is based on the hardness of solving a set of multivariate polynomials. In this talk, we will give an introduction to the multivariate public key cryptosystems including the main designs, the main attack tools and the mathematical theory behind in particular algebraic geometry. We will also  present state of the art research in the area