In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 1679

Hodge-theoretic analysis on manifolds with boundary, heatable currents, and Onsager’s conjecture in fluid dynamics

Người nói: Huỳnh Mạnh Khang (University of California Los Angeles)
Thời gian: Thứ sáu 20/12/2019 lúc 14g, phòng F208
Nội dung: Hodge-theoretic analysis on manifolds with boundary, heatable currents, and Onsager’s conjecture in fluid dynamics  
Tóm tắt:
We use Hodge theory and functional analysis to develop a clean approach to heat flows and Onsager’s conjecture on Riemannian manifolds with boundary, where the weak solution lies in the trace-critical Besov space B^{1/3}_{3,1}. We also introduce heatable currents as the natural analogue to tempered distributions and justify their importance in Hodge theory.

Nội dung dựa theo bài viết trên arxiv: https://arxiv.org/pdf/1907.05360.pdf

Đăng kí nhận thông báo hoạt động khoa học của Khoa Toán - Tin học