In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 486

GS Michel Waldschmidt (Đại học Paris 6) sẽ đến làm việc tại Bộ môn Đại số từ 07/04-19/04/2009. Trong thời gian này GS sẽ tham gia giảng dạy môn Lý thuyết trường hữu hạn cho lớp Cao học Đại số K18. Lịch giảng dạy được thông báo trong phần tin giáo vụ.