In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 304

Ông Michael Kokalari - CFA của quỹ đầu tư VFM (www.vinafund.com/VFVN/) sẽ có các bài giảng về Phân tích tài chính (Quản lý danh mục đầu tư) cho những sinh viên  Khoa Toán-Tin học. Các bài giảng sẽ được trình bày trong giờ học môn Thống kê Toán học của TS Tô Anh Dũng và bắt đầu từ thứ tư ngày 30/9, lúc 15g15 tại phòng C43. 

Trang này sẽ là nơi tổng hợp thông tin và tài liệu cho môn học.

Để chuẩn bị kiến thức cho các bài giảng, sinh viên cần đọc trước các 04 tài liệu sau (Chọn tên tài liệu để tải về):


Tài liệu về quản lý danh mục đầu tư: