Tin mới

Ông Michael Kokalari - CFA của quỹ đầu tư VFM (www.vinafund.com/VFVN/) sẽ có các bài giảng về Phân tích tài chính (Quản lý danh mục đầu tư) cho những sinh viên  Khoa Toán-Tin học. Các bài giảng sẽ được trình bày trong giờ học môn Thống kê Toán học của TS Tô Anh Dũng và bắt đầu từ thứ tư ngày 30/9, lúc 15g15 tại phòng C43. 

Trang này sẽ là nơi tổng hợp thông tin và tài liệu cho môn học.

  • Thông báo ngày 2/10 của ông Michael Kokalari: Đây là file Stock Simulation.xls (Giả lập chứng khoán, bản cập nhật). Để chuẩn bị cho buổi học kế tiếp người học cần đọc đến trang 7 của file Hop dong quyen chon.pdf và toàn bộ Dinh gia trai phieu.pdf . Các tài liệu khác (lấy từ chương trình Fulbright của Đại học Havard tại Việt Nam) là tài liệu đọc thêm. Buổi học ngày Chủ nhật 4/10 chỉ là buổi trả lời câu hỏi, không phải là buổi giảng bài mới.Ông Kokalari rất mong muốn tất cả sinh viên và học viên cao học quan tâm đến vấn đề này đến dự thính. Ông đang rất cần tuyển người vào làm việc, ngay lập tức và lâu dài. Đề nghị những người quan tâm thông báo cho nhau biết.
  • Thông báo dời địa điểm học (30/9)
  • Tài liệu buổi giảng 30/9 
  • Thông báo về môn học và giới thiệu về diễn giả

Để chuẩn bị kiến thức cho các bài giảng, sinh viên cần đọc trước các 04 tài liệu sau (Chọn tên tài liệu để tải về):

  • Định giá trái phiếu.
  • Hợp đồng kỳ hạn.
  • Hợp đồng quyền chọn.
  • Hợp đồng tương lại và hợp đồng hoán đổi.


Tài liệu về quản lý danh mục đầu tư:

  • Quản lý danh mục đầu tư.