In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 287
Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN TPHCM lần 9, Thứ sáu 21/11/2014Cập nhật 12/11/2014:


--------------------------------------------------------------
Cập nhật 12/7/2014:-------------------------------------------

Theo định kỳ hai năm một lần, Hội nghị Khoa học lần thứ 9 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2014. Thông qua Hội nghị các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn. Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ 9 trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia báo cáo tại Hội nghị.

THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ


HÌNH THỨC TỔ CHỨC


CÔNG BỐ KHOA HỌC CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN
Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, phản biện và công bố trong các chuyên san Khoa học Tự nhiên của Tạp chí phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM.

CÁC LĨNH VỰC
Toán-Tin học và các lĩnh vực khác.

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA
Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký trực tuyếnqua trang web của Hội nghị  http://www.hcmus.edu.vn/en/htkh/

CÁC THỜI HẠN

Toàn văn thông báo số 1