Tin mới

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Toán-Tin học

Bộ môn Giải tích

Thông báo seminar

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP TÍNH TOÁN TỬ
Đỗ Tấn Sĩ

Thời gian: 10g, Thứ hai 25/04/2016, Phòng F207.

Ông Đỗ Tấn Sĩ là Tiến sĩ ngành Vật lý tại Université libre de Bruxelles (Bỉ), nguyên Chủ tịch Hội Việt kiều yêu nước tại Bỉ, được khen thưởng Huy chương Kháng chiến Hạng I. Sau khi về hưu, ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu và có nhiều bài viết khoa học trên lĩnh vực Toán, Vật lý, trong đó bài "Từ biến đổi Fourier tới biến đổi chính tắc tuyến tính các hàm số" của ông viết xong vào năm 2007. Đề tài "Giải phương trình vi phân bằng phép tính toán tử" do Tiến sĩ nghiên cứu và mới được công bố trên Tạp chí chuyên ngành về Khoa học và Giáo dục của Canada vào tháng 2/2016.