In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 441
Thông báo bài giảng

Bài giảng 1
GS. Ngô Bảo Châu
On the Weierstrass preparation theorem


GS. Ngô Bảo Châu hiện giảng dạy tại Đại học Chicago và là giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Hà Nội. Các nghiên cứu của ông liên quan tới Lý thuyết số, Lý thuyết biễu diễn, Hình học đại số. Ông nhận giải thưởng Fields toán học vào năm 2010.

Bài giảng 2
GS. Henri Berestycki
The effect of domain shape on reaction-diffusion equations


Tóm tắt: I will discuss some reaction-diffusion equations of bistable type motivated by biology and medicine. The aim is to understand the effect of the shape of the domain on propagation or on blocking of advancing waves. I will first describe the motivations of these questions and present a result about the existence of generalized “transition waves”. I will then discuss various geometric conditions that lead to either blocking, or partial propagation, or complete propagation. These questions involve new qualitative results for some non-linear elliptic and parabolic partial differential equations. I report here on joint work with Juliette Bouhours and Guillemette Chapuisat.
   
GS. Henri Berestycki từng giảng dạy tại nhiều trường đại học như Paris 13, Paris 6, Sư phạm Paris. Hiện ông là giám đốc nghiên cứu của Viện nghiên cứu cao cấp về khoa học xã hội, Paris. Các nghiên cứu của ông liên quan tới Giải tích toán học, mô hình toán học trong sinh học, kinh tế, và khoa học xã hội. Ông trở thành Fellow của Hội toán học Mỹ từ năm 2013.

Thời gian: 9g--11g, Thứ ba 1/8/2017, Phòng I23. Tùy theo số lượng người dự các bài giảng có thể được chuyển sang phòng lớn hơn, vì vậy sinh viên cần có mặt trước 20 phút để ban tổ chức xác định số lượng, sau thời điểm này có thể không còn chỗ ngồi cho sinh viên.