In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 434

Nội dung: GS. Lê Thị Hoài An sẽ chia sẻ các hướng nghiên cứu về lý thuyết, mô hình toán và thuật toán tối ưu được áp dụng trong công nghiệp.

Thời gian: 9 giờ sáng thứ 7, ngày 11/11/2017
Địa điểm: phòng F207, ĐH. KHTN cơ sở Nguyễn Văn Cừ. 


Thông tin về GS. Lê Thị Hoài An: http://www.lita.univ-lorraine.fr/~lethi/index.php/en/