In bài này
Chuyên mục: Tin nghiên cứu
Lượt xem: 385

Trong thời gian từ ngày 12/03/2018 đến ngày 27/03/2018, các giáo sư ở Pháp (tại Toulouse) sẽ mở lớp giảng dạy về thống kê và ngôn ngữ Python, chủ đề khoá học liên quan đến thống kê dữ liệu lớn và máy học (chi tiết)
Thời khóa biểu:

 • Thu. 15/03, 14:00-16:00 Course 2 (François Chapon)
 • Fri. 16/03, 10:00-12:00 TUTORIAL 1 (François Chapon)
 • Fri. 16/03, 14:00-16:00 Course 3 (François Chapon)
 • Mon. 19/03, 10:00-12:00 Course 4 (Xavier Gendre)
 • Mon. 19/03, 14:00-16:00 Course 4 (François Chapon)
 • Tue. 20/03, 10:00-12:00 TUTORIAL 2 (François Chapon)
 • Tue. 20/03, 14:00-17:00 PRACTICE 2 (Xavier Gendre)
 • Wed. 21/03, 10:00-12:00 Course 5 (François Chapon)
 • Wed. 21/03, 14:00-17:00 PRACTICE 3 (Xavier Gendre)
 • Thu. 22/03, 10:00-12:00 TUTORIAL 3 (François Chapon)
 • Thu. 22/03, 14:00-16:00 Course 1 (Laurent Risser)
 • Fri. 23/03, 10:00-12:00 Course 2 (Laurent Risser)
 • Fri. 23/03, 14:00-17:00 PRACTICE 1 (Laurent Risser)
 • Mon. 26/03, 10:00-12:00 Course 3 (Laurent Risser)
 • Mon. 26/03, 14:00-17:00 PRACTICE 2 (Laurent Risser)
 • Tue. 27/03, 14:00-17:00 PRACTICE 3 (Laurent Risser)
Đối tượng: sinh viên, học viên cao học, giảng viên và những người có quan tâm.
Đăng ký khóa học: 
 • Bước 1 (từ ngày thông báo đến 19/02/2018): Điền thông tin đăng ký khóa học tại đây 
 • Bước 2 (từ ngày 21/02/2018 đến 05/03/2018): Ký xác nhận tham gia khóa học tại văn phòng Khoa Toán - Tin học,  phòng F08, 227 Nguyễn Văn Cừ, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.