Tin mới

HỌC TẬP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TRONG STEM:
ỨNG DỤNG THỐNG KÊ TRONG KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG

Hội thảo "Học tập phục vụ cộng đồng trong STEM: Ứng dụng của thống kê trong các khảo sát cộng đồng" được tổ chức nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên hoặc giáo viên giảng dạy STEM phần nền tảng quan trọng của toán học và thống kê, và giúp hiểu chuyên sâu về các khái niệm quan trọng của khảo sát. Giáo viên có thể ứng dụng các kỹ thuật này để tìm ra các vấn đề cộng đồng đang gặp phải và định hướng cho sinh viên xây dựng khảo sát phù hợp cho các hoạt động học tập phục vụ cộng đồng gắn kết STEM.

GS. Hon-Ming Lam, trường Đại học Trung Văn Hương Cảng (CUHK) và ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM sẽ là đồng chủ tọa cho hội thảo. Ba chuyên gia đến từ CUHK bao gồm GS. Shelly Lap-ah Tse – Khoa Sức khỏe cộng đồng; GS. May Chu – Khoa Chính trị và Hành chính công; và GS. Francisco Cisternas – Khoa Tiếp thị sẽ giới thiệu về những phương pháp khảo sát, kèm theo các ví dụ thực tiễn. 

Thông tin chi tiết xem tại đây.
  • Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM.
  • Thời gian: Ngày 17/03/2019.

1