Tin mới

Trang thông tin luận án

NCS. TRẦN ĐÔNG XUÂNchuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học – 62460106, với đề tài “Lý thuyết rủi ro và ứng dụng”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 19/06/2016, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. LÊ THANH HOAchuyên ngành Toán ứng dụng – 62460112, với đề tài “Ứng dụng của thống kê Bayes trong phân tích tài chính”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 01/06/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
------------------------------------------
NCS. LƯU VŨ CẨM HOÀN, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Chỉnh hoá một số bài toán ngược trong các quá trình khuếch tán”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 13/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. NGUYỄN NGỌC TRỌNG, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Một số bài toán trong giải tích điều hòa và phương trình đạo hàm riêng liên kết với toán tử loại Schrodinger” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 11/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. LÊ CÔNG NHÀN, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Một số lớp phương trình Parabolic suy biến với nguồn Logarit: Tính chất bùng nổ, nghiệm toàn cục và tính chất tắt dần” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 13g30 ngày 11/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. NGUYỄN NGỌC TỨ, chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học – 62460106, với đề tài “Bất đẳng thức berry-esseen dạng không đều” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 08/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. HUỲNH THỊ HOÀNG DUNG, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Tính giải được và các tính chất của nghiệm cho một số phương trình vi tích phân hàm phi tuyến”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 04/05/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. NGÔ MINH MẪN, chuyên ngành Toán Giải tích – 62 46 01 01, với đề tài “Một số đóng góp trong tối ưu danh mục đầu tư và quản lý rủi ra tài chính”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo vào lúc 9g00 ngày 20/04/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. VÕ VĂN ÂU, chuyên ngành Toán giải tích – 62460102, với đề tài “Một số bài toán ngược cho phương trình Parabolic phi tuyến”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 18/03/2019, tại phòng F102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. BÙI XUÂN THẮNG, chuyên ngành Cơ học vật thể rắn – 62 44 04 01, với đề tài “Phát triển các phương pháp số nhằm phân tích và tố ưu hóa các kết cấu tấm vỏ được gia cường gân”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 19/01/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

NCS. NGÔ MINH MẪN, chuyên ngành Toán Giải tích – 62 46 01 01, với đề tài “Một số đóng góp trong tối ưu danh mục đầu tư và quản lý rủi ra tài chính”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 27/08/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM