Tin mới

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình học bổng Toshiba năm học 2022-2023.
Chương trình học bổng Toshiba năm 2022 sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG-HCM.
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo công văn bên dưới.
Thời hạn nộp hồ sơ đến P.QHĐN: Đến hết ngày 05/8/2022