In bài này
Chuyên mục: Tin học bổng - việc làm
Lượt xem: 965
Công ty HPT đang các vị trí đang tuyển dụng (chi tiết).
Các vị trí:
- Network/System Consultant
- Business Analyst
- Kỹ sư GP Microsoft
- Sale IT
- Security Engineer
- System Engineer
- Network/System Engineer
- Software Developer
Form đăng ký: https://forms.gle/Xq61uVYj2HEstMCJ6

Thong_bao_tuyen_dung_-_Vi_tri_Cu_nhan_lap_trinh_vien_-_HPT_2022.jpg