Tin mới

Bộ môn Khoa học cơ bản trường Đại học Ngoại thương CS2 đăng tuyển các vị trí sau:

  • 02 giảng viên Tin học; trong đó 01 GV dạy Tin học bằng Tiếng Việt và 01 GV dạy Tin học bằng Tiếng Anh
  • 01 giảng viên Lý thuyết xác suất và thống kê toán dạy bằng Tiếng Việt.
  • 01 giảng viên Toán cao cấp dạy bằng Tiếng Anh;
  • 01 giảng viên Lý thuyết xác suất và thống kê toán dạy bằng Tiếng Anh.

Về yêu cầu chung:

  • Về chứng chỉ tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.
  • Về chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 4 (đối với giảng bằng Tiếng Việt) và bậc 5 (đối với giảng bằng Tiếng Anh) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh đối với giảng viên dạy bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: đã có bằng tiến sĩ, đã có công trình nghiên cứu khoa học công bố quốc tế.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn cho từng vị trí giảng viên:

  • Môn Tin học: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên của một trong các ngành/ chuyên ngành về: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu.
  • Môn Toán cao cấp, Toán tài chính, Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/ chuyên ngành về Toán.

Thông tin đăng tuyển đã đăng trên trang web tuyển dụng của Cơ sở II Trường ĐH Ngoại Thương.

Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ Nguyễn Thị Mai – Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản qua email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.