Tin mới

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) niên khóa 2023, bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2022 đến 29/4/2022.


Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học tại Australia bắt đầu năm 2023. Người nhận học bổng sẽ được tài trợ toàn bộ học phí, vé máy bay, bảo hiểm y tế, sinh hoạt phí, đào tạo tiếng Anh tiền du học và hỗ trợ học tập. Rất nhiều người nhận học bổng đã trở về Việt Nam và trở thành lãnh đạo trong lĩnh vực của mình, mang lại những thay đổi quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và xây dựng quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước. Để biết thông tin thêm về những lợi ích to lớn mà người nhận học bổng sẽ mang lại cho tổ chức của mình, xin vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Trong niên khóa 2023, chính phủ Australia sẽ dành 10 suất học bổng ASEAN. Đây là học bổng danh giá vừa được công bố đánh dấu quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia-ASEAN và thúc đẩy tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP). Ngoài các quyền lợi thông thường dành cho người nhận học bổng Chính phủ Australia, người nhận học bổng Chính phủ Australia dành cho ASEAN sẽ được tham gia vào chương trình Lãnh đạo mới nổi khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với nhiều cơ hội học tập, giao lưu, kết nối và phát triển. 

 
Thông tin chi tiết: https://australiaawardsvietnam.org
Thông tin các lĩnh vực học ưu tiên: https://asean.org/speechandstatement/asean-outlook-on-the-indopacific/
Mọi thắc mắc xin liên lạc: Bà Nguyễn Thanh Loan, Quản lý học bổng, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gọi số (024) 3939 3991 (109).