Tin mới

GetCare is a start-up company in Health care, with the vision to bring continuity and quality  healthcare to all Vietnamese by supporting businesses to make positive impact on every level of care. / ​ GetCare là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Chúng tôi mong muốn giúp mọi người Việt Nam tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng và xuyên suốt, bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Hiring Positions: from intern to experienced level as below / ​ Chúng tôi cần tuyển các vị trí từ thực tập đến kinh nghiệm lâu năm như sau:
- Technical Lead
- Developer
- QA / QC
- Interns

Languages and Skills / Các ​ ngôn ngữ và kỹ năng cần có

Actual list depends on your position. Please see Job Description for each position for detail). / Danh sách thực tế tuỳ vào vị trí. Vui lòng xem chi tiết ở thông báo tuyển dụng của vị trí tương ứng
- Odoo / Python
- Reports, QWEB
- Linux Platform
- API
- Production Database Support and PostgreSQL
- Must possess a high level of initiative and have a demonstrated ability to work in a team environment / ​Cần có khả năng chủ động cao, và khả năng làm việc tốt với team.
- Possess excellent communication and organizational skills and be able to handle a heavy, deadline-oriented workload / ​Có khả năng giao tiếp tốt, quản lý tốt, và có thể xử lý các trường hợp nhiểu việc cần được hoàn thành trong thời gian ngắn.
- Analytical and creative thinking / ​Khả năng phân tích và sáng tạo.

Candidates please contact ​This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.​ / ​Ứng viên xin vui lòng gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.