Tin mới

Ngân hàng Bản Việt tìm kiếm 2 vị trí fresher Business analyst and quality control.

Mô tả công việc: 
  • Làm việc với bộ phận nghiệp vụ để lấy yêu cầu, chuyển giao thông tin cho bộ phận phát triển ứng dụng 
  • Phân tích ứng dụng theo yêu cầu của nghiệp vụ, để xuất giải pháp để xây dựng hệ thống. 
  • Soạn thảo và hoàn thiện tài liệu phân tích SRS, URD. 
  • Quản lý tài liệu và các thay đổi yêu cầu từ người dùng.
  • Thiết kế test case/ test scenario dựa vào tài liệu phân tích yêu cầu người dùng.
  • Sử dụng các test tool để tảo và thực hiện các test case chi tiết.
  • Phối hợp nhóm lập trình trong việc fix bug và báo cáo chi tiết cho PM hoặc các bên liên quan tùy dự án.
  • Tìm hiểu và áp dụng các automation testing
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp khoa Toán - Tin học hoặc Công nghệ thông tin. Các bạn sẽ được đào tạo ngay từ đầu.
Các bạn có thể gửi CV về email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Ms Phương)