Tin mới

1. Giới thiệu: Trường bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ Thăng Tiến -  Thăng Long được thành lập từ năm 2001. Qua 11 năm liên tục phát triển, Trường đã từng bước đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Với đội ngủ giáo viên của Trường đều là sinh viên của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh, tận tụy, nhiệt tình và luôn tìm cách đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. Những thành quả đạt được cùng những hoạt động thiết thực đã và đang triển khai thực hiện, Trường bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ Thăng Tiến – Thăng Long đã tạo cho mình một thương hiệu vững chắc – thương hiệu của niềm tin trong các bậc phụ huynh. Với những thành tích đã đạt được, Trường đã được Sở kế hoạch cấp phép thành lập Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thăng Tiến - Thăng Long.

2    Thông tin học bổng
Tổng số suất: 6 suất