In bài này
Chuyên mục: Tin học bổng - việc làm
Lượt xem: 731

Thứ năm 24/10, GS Jaehong Lee - Khoa Architectural Engineering, Đại học Sejong, Hàn Quốc, có buổi phóng vấn trực tiếp để tuyển học viên cao học, nghiên cứu sinh học tập và làm việc tại Lab của GS Lee (tại Đại học Sejong, Hàn Quốc). Một số thông tin như sau

Buổi phỏng vấn diễn ra lúc 16h30 tại phòng F207, Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM.