In bài này
Chuyên mục: Tin học bổng - việc làm
Lượt xem: 2964

Cập nhật: Danh sách được cấp học bổng. Viện NCCCT sẽ chuyển tiền học bổng qua số tài khoản cá nhân của sinh viên, với suất học bổng cho mỗi sinh viên là 10.430.000 đồng.


Các em sinh viên ngành Toán học, Khoa Toán - Tin học nộp hồ sơ để xin xét học bổng của "CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TOÁN HỌC" do VIỆN NGHIÊN CỨU CAO CẤP VỀ TOÁN cấp. 

Số lượng học bổng: 23 suất.

Hạn nộp hồ sơ: 

Hồ sơ bao gồm 2 phần:

A. Phần nộp bản giấy: Sinh viên nộp trực tiếp tại VP Khoa Toán - Tin học, Phòng F08, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ.

1. Đối với sinh viên năm nhất, hồ sơ gồm 

Chú ý:


2. Đối với sinh viên các năm tiếp theo, hồ sơ gồm

Chú ý: Không nộp các giấy tờ khác ngoài các mục đã nêu.

B. Phần nộp file: 
Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu sau: https://forms.gle/3MzuLHJpS2AdJ1aj7

Lưu ý: